Nieuws

Nieuws

Het allerlaatste nieuws:


- We hebben met de mozaïek wedstrijd in De Zilk de 2de prijs gewonnen in de categorie Steekwerk. De foto's van 'de making of' van dit kunstwerk staan in het foto-album. 


- Ook is de Paashaas weer op bezoek geweest om kleurrijke eieren te verstoppen voor de kinderen. Kijk in het foto-album voor een sfeer impressie 


- Op zaterdag 2 april was er een lenteborrel. Marry Vledder hebben we, na jaren actief te zijn geweest als vrijwilliger en bestuurslid, benoemd als erelid. De foto's staan in het foto-album. 


- We kunnen geen Algemene Ledenvergadering organiseren. Daarom hier de digitale versie van alle stukken. Leden krijgen deze ook gemaild of in de brievenbus. 


- We gaan meedoen met Buurtkracht. Een initiatief van Welzijnskompas Hillegom.  We zoeken daarvoor mensen die in hun eigen straat contactpersoon zijn voor het doorgeven van bijzondere gebeurtenissen als geboortes, ziekte of eenzaamheid, huwelijken of jubilea. Gebeurtenissen waarvoor een bloemetje, kaartje of attentie op zijn plaats is. Wilt u aanspreekpunt zijn? Geef het door via info@debuurt.nu


- We hebben sinds jaren weer een buurtkrantje. Weliswaar digitaal, maar dat past helemaal in deze tijd. Heb je ook een nieuwtje of wil je hem ook ontvangen? Hij is beschikbaar voor leden. Ben je geen lid? Op de website vind je een inschrijfformulier. Of stuur een mail aan: info@debuurt.nu.

Agenda

                                            

Zomerfeest 25 juni

Burendag op zaterdag 24 september

Sinterklaas op zaterdag 3 december

Natuurlijk alles onder voorbehoud van de Corona maatregelen en de besluiten van de landelijke organisaties bij Nationale evenementen.


Alle data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Let op uw brievenbus, Facebook of deze pagina voor exacte data en informatie.


Op de pagina Fotoalbum vind je een terugblik in foto's van de activiteiten. 


Algemene Ledenvergadering 22 januari 2022

Het zijn nog steeds rare tijden, dat maakt dat we ook dit jaar moeilijk een jaarvergadering of algemene ledenvergadering kunnen organiseren.

Toch willen we wel een aantal dingen officieel aan u voorleggen, kunnen besluiten of bevestigd krijgen.

Vandaar dat we u, net als vorig jaar, digitaal wat stukken toe sturen en u wat vragen voorleggen.

 

  • Om te beginnen is Ada Harkema (secretaris) dit jaar vanuit het bestuur aftredend en herkiesbaar. Bij uitblijven van een reacties wordt zij herkozen en zal ze komende jaren opnieuw onze secretaris zijn.
  • Hieronder staat het financiële jaarverslag. Wil Prins heeft dit jaar de kascontrole gedaan en het goedgekeurd. Ze heeft onze penningmeester, Jan Keijzers decharge verleend. Bij uitblijven van reacties hierop zullen we het financiële jaarverslag over 2021 definitief vaststellen.
  • Ditzelfde geldt ook voor het Sociale Jaarverslag De tweespraak tussen Tomas Vaer en Pieternel is als filmpje terug te zien.
  • In het kader van een nieuwe wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moeten we een voorstel doen voor aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Zonder tegenreactie zullen we deze voorstellen ook definitief vaststellen en verwerken in het officiële Huishoudelijk Reglement, zoals dat ook op de website te vinden is.
  • Tenslotte is een rondvraag ook lastig te organiseren, maar uiteraard kunt u altijd als reactie op deze mail uw vragen, mededelingen of opmerkingen aan ons toesturen.

 

Wilt u uiterlijk 6 februari 2022 reageren, zeker als u wat te vragen hebt of ons iets wilt meegeven? Reageren kan via: info@debuurt.nu


Sociaal jaarverslag 2021

Samenspraak Pieternel en Thomas-vaer.

 

Thomas- vaer:     Even een terugblik op 2021. Was het een goed jaar?

Pieternel:              Oh ja, ondanks de corona, kregen we toch weer het een

                            en ander voor elkaar.

Thomas- vaer:     De nieuwjaarsborrel, kwamen er veel?

Pieternel:              Nee, die ging niet door.  De jaarvergadering ging toen per mail

                             met veel stukken, die konden worden ingezien,

                             men kon reageren en stemmen bovendien.

Thomas- vaer:    Was er daarna nog wat gepland?

Pieternel:             Bloemsteken en paaseieren zoeken, maar helaas was het virus

                            nog niet uitgerend.                 

Thomas- vaer:    Wat hebben jullie dan met Pasen gedaan?

Pieternel:            We maakten een speurtocht door de buurt,

                            waarbij in ieders tuintje werd gegluurd.

                            Het woord of plaatjes, die je had gevonden,

                            werden later op de website uitgezonden.

                            En plakte je de kleurplaat op je raam,

                            dan zag je 's morgens een mandje met eieren staan.

Thomas- vaer:     Hebben jullie nog aan de straatspeeldag gedacht?

Pieternel:             Jazeker, we hebben heel veel stoepkrijt naar de speeltuin gebracht.

Thomas- vaer:     Wat hebben jullie daar dan mee gedaan?

Pieternel:              Nou, we maakten, en je zal het niet geloven de aller-, aller langste

                             hinkelbaan.

                             Het was prachtig weer en met wat limonade erbij.

                             waren de kinderen, die er waren, ook weer blij.

Thomas- vaer:    En de boomvoeten aan de Loosterweg, die ons zo'n zorgen baarde ?        

Pieternel:             Daar hadden we hele plannen voor, maar door botsende wijsheden

                            kwam er geen zaadje of plantje in de aarde.            

Thomas-vaer:     Geen zomerfeest, maar wel een goede burendag?

Pieternel:            Dat was gezellig. Iedereen was ingeënt

                            en we zaten gezellig in de nieuwe tent.

                            's Morgens koffie met gebak.

                            De kinderen tekenden het plein vol met gemak.

                            Daarna was er voor hen een fris- drank- proeverij.  

                            Dat was toch wel moeilijk, wat voor drankje stond er nu weer

                            in de rij???

                            Voor de ouderen kwam Koppers met een wijn-festijn.

                            Er werd veel geproefd en ook de hapjes, door menigeen verzorgd,

                            mochten er zijn.

                            De foto's van de buurt bleken ook een succes

                            Wat was dit en wat is dat, waar kan dat zijn en hoe zit dat? 

                            Ken je buurt, bleek een heuse les.

                            Het was een mooie dag, het weer speelde ook goed mee.

                            Deze dag maakte veel goed en we waren dan ook zeer tevree.               

Thomas-vaer:     Stond er in oktober nog iets te gebeuren? 

Pieternel:             Zeker, de AED- cursussen voor “beginners”  en/of  “op herhaling”

                            en ook de kastjes,  die men opnieuw ging keuren.                                  

Thomas-vaer:      En is Sinterklaas nog langs gegaan?

Pieternel:              Natuurlijk. Deze keer zou hij reizen met de trein,

                             toch mocht dat ook weer niet zo zijn.

                             Door een ongeluk bij het spoor,

                             ging dit in aangepaste vorm toch nog door.

                             Het regende veel en waaide flink.

                             Met de tenten in de wind bleek dit toch wel link.

                             En juist vanwege die wind

                             werden ze met pennen in het asfalt vastgepind.

                             De ouders onder de plu en de kinderen in de tent

                             Daarna heeft de Sint nog menig kind in zijn eigen tuin verwend. 

Thomas-vaer:       Is er nog een buurtkrant uitgegeven?

Pieternel:              Wel een paar keer, zodat iedereen met ons mee kon leven.

Thomas-vaer:       Maar wat stond er dan in vermeld?

Pieternel:              de voortgang van het Hofje en datgene wat ik al eerder heb verteld.                       

Thomas-vaer:      En hebben jullie voor Kerst nog kerstkaarten verzonnen?

Pieternel:              Ja, Debbie van de buurt was daar al weer vroeg mee begonnen.

Thomas- vaer:      Gezellig samen knutselen was er zeker niet meer bij.

Pieternel:              Nee, dat niet, maar van de kaartjes werden we toch weer blij.

Thomas-vaer:       Is er nog iets dat we zeker moeten weten ?

Pieternel:              Ja, in 2021 is bij Welzijnscompas de buurtkracht ontstaan,

                              met de bedoeling dat je de nood van de medemens niet laat ontgaan!

                             Wij kregen een bedrag om bloemen of iets anders te geven

                              voor een ieder die ziek was, of ondersteuning nodig had,

                              – dat was om het even - .

                              Daarom zijn er in onze wijk voelsprieten, die kijken met ons mee

                              naar iemand die iets nodig heeft, zodat wij als buren

                              een attentie kunnen sturen.

Thomas-vaer:        Wat was er met die kerstbomen aan de hand?

Pieternel:               Die kregen we ook en samen versieren, dat schept een band.

Samen:                 We kijken terug op een zeer wisselend jaar

                             met heel leuke dingen, maar vooral met het omkijken naar elkaar.

                             Wij kregen van Welzijnscompas een gedicht uitgereikt

                             dat nu wisselend bij de vrijwilligers boven de schoorsteen prijkt.

                             Het is een gedicht dat een ieder kan gebruiken

                             en daarmee zouden wij ook graag deze prietpraat afsluiten.

Gedicht: 

                           Dank je wel

 

                           Omdat jij

                           Door weer en wind

                           In voor - en tegenspoed

                           Je medemens vindt.

 

                           Omdat jij

                           Al is het voor even

                           Waardevol bijdraagt

                           Aan andermans leven

 

                           Omdat jij

                           Wijs mens die je bent

                           Met voldoening en zingeving

                           jezelf ook verwent.

 

                           Jouw liefde en aandacht

                           Doen anderen opleven

                           Jij geeft het mooiste cadeau

                           Dat iemand kan geven.                


Voorstel WBTR

Er is een nieuwe wet (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, WBTR). Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen te verbeteren.


In de wet staan regels over bevoegdheden en verplichtingen van bestuursleden. De overheid wil hiermee voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van functies, zoals bijvoorbeeld een greep uit de kas of vriendjespolitiek. De wet verplicht alle verenigingen om procedures en verantwoordelijkheden beter te omschrijven.


Als bestuur hebben we hiervoor heel nauwkeurig naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de buurtvereniging gekeken. De statuten hoeven niet aangepast te worden. In de statuten staat alles conform de nieuwe wet goed en zorgvuldig beschreven. Het huishoudelijk reglement moet wel op een aantal punten aangepast worden.


Als bestuur stellen we voor om de wijzigingen vast te stellen en op te nemen in het huishoudelijk reglement. De wijzigingsvoorstellen zijn in het geel gemarkeerd.


Voor de vaststelling hebben we goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering. Nu we geen echte vergadering kunnen plannen vragen we u via de mail te reageren of u het eens of oneens bent met de voorgestelde wijzigingen.


We kijken uit naar uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Buurtvereniging “de Buurt”

Anita van Vliet, voorzitter

Ada Harkema, secretaris

Jan Keijzers, penningmeester

Ewald de Groot, bestuurslid

Lizet Groenewegen, bestuurslid

Buurtvereniging “de Buurt” doet mee met Buurtkracht van Welzijnskompas Hillegom.


Dit betekent dat we wat extra’s krijgen om mensen uit de buurt die het moeilijk hebben, een bijzondere persoonlijke gebeurtenis mee maken of net in de buurt komen wonen een attentie als een kaartje, bloemetje of klein cadeautje te geven.


Hiervoor is het natuurlijk wel handig als we weten bij wie, op welk adres, we een attentie zouden kunnen bezorgen. Kent u buren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Buren waar net een baby is geboren, iemand heel ziek is (geweest) of een bijzondere huwelijksverjaardag vieren? Geef het door!! Wij zorgen dan dat er iets geregeld wordt.


We zoeken ook mensen die onze ‘voelhorens’ willen zijn, die een beetje in hun eigen omgeving in de gaten houden waar een attentie welkom zou zijn.


Wilt u dat zijn?

Meld u aan bij het secretariaat, Ada Harkema, tel: 0252 – 517 656.

De attentie is niet alleen voor leden van Buurtvereniging “de Buurt”

Iedereen mag meedoen!!